Kadın ve Çocuklar için Arabulucuk Kurumu

Arabuluculuk Kurumu, genç kızlara ve kadınlara birlikte yaşadıkları eşleri tarafından şiddete maruz kaldıkları taktirde ve içinde bulundukları durum müdahale gerektiriyorsa danışma görüşmeleri sunar. Evden uzaklaştırma önlemlerinde Şiddetten Koruma Kanu’nu çerçevesinde baş vurulacak ilk yer ve koordinasyonun yapıldığı kurumdur. Diğer ağırlık verilen bir konu ise tacizci takipçiliktir ( Stalking. )

Ayrıca aileleri tarafından kendi isteklerine karşı zoraki evlendirilmek istenen veya tehdit edilen veya aileleri tarafından kendi seçtikleri yaşam tarzları engellenmek istenen genç kızlara ve genç kadınlara danışma görüşmeleri sunulur.
Aşağıda belirtilen şekilde destek veririz:

  • Telefonla veya şahsen danışma görüşmeleri sunarız
  • Resmi kurumlarla, ilgili dairelerle veya bayan avukatlarla irtibatı sağlarız
  • Gerektiğinde atılacak hukuki adımlar hakkında bilgi veririz
  • Çocuklarınızın durumunun açıklığa kavuşmasını sağlarız
  • Daha başka yardım imkanlarının sağlanmasına yardımcı oluruz

Kadınların isteği üzerine danışma görüşmeleri, danışma binasının dışında da (evde, okulda, hastanede vs.) yapılabilir.