Amacımız

  • Şiddete maruz kalan kadınların ve çocuklarının bedensel bütünlüklerinin zedelenmemesine ve kendi başlarına karar verme haklarını elde etmelerine yardımcı oluyoruz.
  • Fiziksel ve psikolojik şiddete uğrayan kadınlara ve çocuklara, ulusal ve toplumsal kökenine, cilt rengine, dinine ve cinsel eğilimine bakmaksızın bireysel yardımda bulunuyoruz.
  • Kadınlara, kız ve erkek çocuklarına karşı uygulanan şiddetin sebeplerini ortaya çıkaran siyasi çalışmalarımızla konu hakkında kamuyu bilinçlendirmeye çalışıyoruz.
  • Amacımız, feministçe, kadınlara taraf çıkan ve ırkçılığa karşı tutum sergileyen bir çalışma tarzı ve tutumdur.