Kız ve erkek çocukları

Kadınlara karşı uygulanan şiddet daima çocuklara karşı uygulanan şiddet demektir.

Anneleriyle beraber kadın sığınma evine gelen kız ve erkek çocuklar da şiddetin değişik şekilleriyle karşılaşmışlardır, onlar da ya mağdur olmuşlardır veya uygulanan şiddeti gözleriyle görmüşlerdir. Bu çocukların çoğu zaman ruhsal ve bendensel sorunları bulunur. Başlarından geçenlerden dolayı çocukların da duygusal veya bilişsel gelişmeleri gecikebilir. Kadın sığınma evinde kız ve erkek çocuklara bu konuyla ilgili sunulan imkanlar şöyledir:

  • Çocuklar için bireysel ve grup halinde sunulan imkanlar
  • Okul veya ana okulu bulmak için verilen destek
  • Anneler için çocuk eğitimi ile ilgili sunulan danışma görüşmeleri
  • Velayet hakkı ve çocuğu ziyaret hakkı ile ilgili sunulan danışma görüşmeleri
  • Çocuklara ve gençlerlere yardım eden kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği

Kız ve erkek çocuklarına sunulan özel bir imkan daha mevcut:

Ata binme terapisi - Heidelberg’teki
Gençler için Çiftlik (Jugendhof Heidelberg) ile işbirliği içersinde sunulur

Kadın sığınma evinden çıktıktan sonra danışma görşmeleri
Çocuklara yeni evlerindeki, yeni okullarındaki veya ana okullarındaki yeni hayatı kolaylaştırmak için grup halinde pedagojik sirk oyunları düzenlenmektedir. Sunduğumuz bu imkanın amaçları:

  • Çocuğun sirk oyunları boyunca onu çalıştıran elemana olan güveni büyüdükçe irtibatı kaybetmemesi ve çocuğa daha iyi destek olabilmesi
  • Kadın sığınma evinde birlikte oturan çocuklara bunun dışında da birbirleriyle geçirebilecekleri ve ilteişim kurabilecekleri bir ortam sağlamak.
  • Çocuklara kendi sınırlarını öğrenme fırsatını yaratmak
  • Çocukların kendi vücutlarını daha iyi tanıyabilmelerini sağlamak.
  • Çocukların kendi duygularını ve gereksinimlerini algılamalarını ve kızgınlıklarının, saldırganlıklarının uygun şekilde üstesinden gelmeyi öğrenmelerini sağlamak..