Nasze instytucje

Schronisko dla kobiet

Autonomiczne schronisko dla kobiet zapewnia ochronę i schronienie w sumie dla 20 kobiet i ich dzieci, które doświadczyły w swojej rodzinie przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej oraz ekonomicznej lub są taką przemocą zagrożone. Wspieramy kobiety oferując im konsultacje i porady oraz pomagając w poszukiwaniu nowych perspektyw na życie, wolnych od przemocy. Ponieważ schronisko dla kobiet jest jednocześnie również schroniskiem dla dzieci, pracujemy intensywnie z dziewczynkami i chłopcami, aby mogli sobie poradzić z przemocą, której doświadczyli.

Kobiety i dzieci mieszkają w umeblowanym pokoju i dzielą z innymi kobietami i dziećmi salon, kuchnię i łazienkę. Każda kobieta prowadzi niezależne gospodarstwo domowe, to znaczy, sama dba o siebie i o swoje dzieci. Adres schroniska jest anonimowy.

Przez całą dobę przyjmujemy kobiety i ich dzieci, które są zagrożone lub dotknięte przemocą.

Informacja na temat dostępności dla osób niepełnosprawnych
Niestety schronisko nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Prosimy o informacje podczas pierwszego kontaktu z nami, abyśmy mogli znaleźć indywidualne rozwiązanie.

Potrzebuję pomocy teraz! Gdzie ją znajdę?
Mogą się Panie zgłosić do nas przez całą dobę pod numerem informacyjno-interwencyjny (patrz poniżej). Jeśli potrzebują Panie natychmiastowej pomocy wieczorem lub w weekend w innych językach, mogą się Panie zwrócić bezpłatnie do następującej instytucji:

na terenie Republiki Federalnej Niemiec pod numerem telefonu
(Bundesweites Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen)
Telefon 08000 11 60 16
www.hilfetelefon.de

Telefon 06221 833 088
Fax 06221 833 659

frauenhaus@fhf-heidelberg.de

Godziny urzędowania pod telefonem
Poniedziałek – piątek
9.00 - 12.00 godz.

Telefon informacyjno-interwencyjny
(poza godzinami urzędowania)

Telefon 06221 831 282

Punkt poradnictwa dla kobiet Courage

Punkt poradnictwa dla kobiet Courage oferuje doradztwo i pomoc dla kobiet, które doświadczyły przemocy w związkach lub znajdują się w sytuacji trudnego i konfliktowego rozstania. Oferujemy indywidualne i telefoniczne porady, spotkania w grupach tematycznych oraz wykłady i imprezy.

Telefon 06221 84 07 40
Fax 06221 72 52 761

courage@fhf-heidelberg.de

Godziny urzędowania pod telefonem
pn, wt, czw 9:30 do 12:00 godz.
śr 14:00 - 17:00 godz.

Adres
Mannheimerstraße 226
69123 Heidelberg

Ośrodek interwencji dla kobiet i dzieci

Ośrodek interwencji dla kobiet i dzieci pełni funkcję punktu koordynacyjnego i kontaktowego dla kobiet i dzieci w ramach Ustawy o ochronie przed przemocą oraz w postępowaniu o wydalenie z domu rodzinnego. W tym przypadku możemy nawiązać pierwszy kontakt z urzędami, organami i adwokatkami lub adwokatami. Sytuację dzieci uwzględniamy zawsze podczas udzielania konsultacji.

Telefon 06221 750 135
Fax 06221 72 52 761

info@interventionsstelle-heidelberg.de

Godziny urzędowania pod telefonem
pn, wt, czw 9:30 do 12:00 godz.
śr 14:00 do 17:00 godz.

Adres
Mannheimerstraße 226
69123 Heidelberg

Na wszelki wypadek znajdą Panie tutaj naszą listę potrzebnych rzeczy do spakowania do wydrukowania. Sporządziliśmy listę najpotrzebniejszych rzeczy, które powinny panie koniecznie zabrać ze sobą dla siebie i dla dzieci, jeśli opuszczą panie mieszkanie.

Lista rzeczy do spakowania w razie nagłej potrzeby

Jeśli jest pani dotknięta niepełnosprawnością umysłową lub intelektualną, możemy również zapewnić poradnictwo w prostym języku. Oczywiście może pani wziąć ze sobą jako wsparcie zaufaną osobę. Jeśli jest pani osobą niedosłyszącą lub niedowidzącą, proszę nas o tym poinformować, przy pierwszym kontakcie z nami, abyśmy mogli wspólnie ustalić, jakie wsparcie jest potrzebne. Przed naszym punktem poradnictwa znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą dostać się do naszego pokoju konsultacyjnego po dwóch stopniach. W razie potrzeby dostępna jest ruchomy podjazd. Niestety nie mamy toalety dostosowanej do wózków inwalidzkich. Jeśli okaże się, że nasz punkt poradnictwa nie jest dla pani dostępny, wówczas konsultacja może odbyć się poza naszą placówką (własne mieszkanie, szkoła, klinika itd.).