سازمان ما

خانه امن زنان (خودگردان)

خانه خودگردان زنان، پناهگاهیست امن برای زنان و فرزندانشان که در خانواده های خود خشونت جسمی، روحی، جنسی ویا اقتصادی را تجربه کرده اند ویا مورد تهدید این خشونت ها قراردارند. این خانه درمجموع برای 20 زن

به همراه فرزندانشان درنظر گرفته شده است. با مشاوره در زمینه های مختلف، ما شما را جهت یافتن یک زندگی جدید و بدون خشونت پشتیبانی می کنیم. از آنجا که خانه ی امن زنان همیشه خانه ی کودکان هم هست، ما بطورموثربا دختران وپسران هم کارمی کنیم تا آنها بتوانند با خشونت هایی که تجربه کرده اند کناربیایند.

شما به همراه فرزندانتان در یک اتاق مستقل مبله زندگی میکنید و اتاق نشیمن، آشپزخانه وحمام با بقیه مادران و کودکان مشترک است. امورخانه ی شما به خود شما مربوط است، به این معنا که شما شخصاً مراقبت ازخود و فرزندانتان را بعهده دارید.

آدرس خانه ی امن زنان ناشناس است.

ما درتمام طول شبانه روز، زنان و کودکان آنها را که به خشونت تهدید میشوند و یا مورد خشونت قرار گرفته اند را می پذیریم.

نکته قابل توجه برای معلولینِ :

متاسفانه این خانه برای معلولین مناسب نیست. خواهشمندیم دراولین تماس با ما به این نکته اشاره کنید . ما با کمال میل به شما کمک می کنیم تا برای مشکل شما راه حلی پیدا کنیم.

من همین الان نیاز به کمک دارم، چه کنم؟

شما میتوانید درتمام ساعات شبانه روز با شماره تلفن اضطراری ما (پایین صفحه) تماس بگیرید. اگردرشب یا آخرهفته نیازداشتید که به زبانهای دیگرمورد حمایت و پشتیبانی ما قراربگیرید، می توانید بطور رایگان با شماره تلفن های مراکز زیر تماس بگیرید :

شماره تلفن کمک در سراسرکشور برای خشونت علیه زنان

تلفن  16 60 11 08000

www.hilfetelefon.de

تلفن   088 833 06221
فاکس 659 830 06221

frauenhaus@fhf-heidelberg.de

زمان تماس

دوشنبه تا جمعه         ساعت      12:00 – 9:00

تلفن اضطراری (خارج از ساعت  تماس ذکرشده)

تلفن  282 831 06221

کوراژِه مرکز مشاوره بانوان (Courage)

مرکز مشاوره ی بانوان کوراژِه به معنای شجاعت، مشاوره و حمایت از تمام  بانوانی  را به عهده دارد که درروابط خود مورد خشونت قرارگرفته اند ویا درموقعیت پرتشنج جدایی و طلاق به سرمی برند. درکنار مشاوره های شخصی

و تلفنی ، ما سخنرانی ها و جلسه هایی را هم به شکل گروهی درزمینه های مختلف برگزار میکنیم.

تلفن                40 07 84 06221
فاکس             761 52 72 06221

courage@fhf-heidelberg.de

زمان تماس

دوشنبه ، سه شنبه، پنج            ساعت        12:00 – 9:30
چهارشنبه                          ساعت       17:00 – 14:00

آدرس
مانهایمر اشتراسه Mannheimerstraße 226
هایدلبرگ 69123 Heidelberg

مرکز مداخله برای زنان و کودکان

مرکز مداخله برای زنان و کودکان، سازمانی است که بعنوان مرکز هماهنگی و تماس زنان و کودکان با سایر

 سازمان های مربوطه می باشد و در چهارچوب قانون حمایت علیه خشونت و در رابطه با روند واگذاری مکان مورد

 سکونت کار می کند.  در این مرکز ما می توانیم اولین تماس ها را با اداره های مربوطه و وکیل ها برقرارکنیم.

به هنگام مشاوره همیشه  وضعیت کودکان مد نظر می باشد.

تلفن        135 750 06221
فاکس   761 52 72 06221

info@interventionsstelle-heidelberg.de

زمان تماس

دوشنبه ، سه شنبه، پنج شنبه         ساعت             12:00 – 9:30
چهارشنبه                              ساعت           17:00 –  14:00

آدرس
مانهایمر اشتراسه Mannheimerstraße 226
هایدلبرگ 69123 Heidelberg

در صورت لزوم، ليست لوازم ضروری برای چاپ اینجا قرار داده شده است. این ليست لوازم مهم وضروری است که شما به هنگام ترک خانه برای خود و فرزندانتان باید به همراه داشته باشید.

لیست لوازم مورد نیاز در صورت لزوم

اگر شما دریادگیری ناتوان هستید و یا ناتوانی ذهنی دارید، با شما به زبانی ساده تر مشاوره میشود. همچنین شما

 می توانید درصورت تمایل فرد قابل اعتمادی را به همراه بیاورید.

اگرشما ناشنوا ویا نابینا هستیند، خواهشمندیم دراولین تماس با ما به این موضوع اشاره کنید، تا ما بتوانیم با شما درمورد حمایت هایی که شما نیاز دارید صحبت کنیم.

در جلوی مرکز مشاوره ی ما برای شما پارکینگ مخصوص معلولین قراردارد.

اگرشما ناتوانی حرکتی دارید، مکان مشاوره به دو صورت قابل دسترسی است. درصورت نیاز از شیب مخصوص صندلی چرخداراستفاده کنید. متاسفانه ما سرویس بهداشتی مخصوص افراد با صندلی چرخدار نداریم.

اگر مکان مرکز مشاوره ی ما برای شما مناسب نیست ، محل مشاوره میتواند به درخواست شما در مکانی خارج از مرکز مشاوره، مانند محل سکونت شخصی شما، مدرسه ، کلینیک ویا جاهای دیگر تعیین شود.